Vyberte stránku
Aktuál­ní Stav
Nepřihlášen 
Cena
Zavřeno 
Začněme 
This kurz is cur­rent­ly closed

Vítej v kurzu V lásce

Na pravé straně najdeš kom­plet­ní rozpis kurzu. Kliknutím na jak­ouko­liv položku se dostaneš pří­mo na danou část kurzu. Ale nejdřív se musíš přihlásit!

Pokud jsi na mobilu, tak přih­lášení a obsah kurzu najdeš níže.

Kurz je rozdělen na 2 téma­ta, každé téma trvá čtyři týdny. 

1. téma: Tělo

Ukážu ti, jak se rych­le zre­gen­erovat fyz­icky i psy­chicky, abys měla více energie na vše, co chceš ve svém živ­otě dělat.

Dozvíš se:

 • Jak na nás tělo prom­lou­vá — jazyk těla
 • Jak na samoléčivý rovnovážný sys­tém těla
 • Sílu ode­vzdání se a pasivity
 • Vztah těla a pod­vě­domí – o emocích
 • Jaký vliv má vizual­izace na tělo

Naučíš se:

 • Uvol­nění akcí
 • Body scan
 • Tíhovou relaxaci
 • 21 bodovou relaxaci
 • Rotační relaxaci
 • Relax­ace dechovou s vizualizací
 • Hloubková relax­ace

2. téma: Energie a dech

Pove­du tě, jak se nacítit do ener­get­ick­ého stavu těla, jak mu rozumět a pomocí různých tech­nik se “nakop­nout”, “utlu­mit” nebo obnovit rovnováhu jinové a jan­gové energie.

Dozvíš se:

 • Sou­vis­losti mezi tělem, energií a emocemi
 • Jak využí­vat dech jako nástroj ke koncentraci
 • Použití dechu jako nástro­je ke zklid­nění, akti­vaci energie nebo obnově rovnováhy
 • Jak fun­gu­jí mudry jako nástroj pro řízení energie

Naučíš se:

 • Pasivní dech – co vše se na něm dá pozorovat a jak to využít
 • Udždža­jí dech
 • Brániční dech
 • Sluneční dech a Měsíční dech
 • Nádí šód­hana
 • Dynam­ický aktivní dech

Obsah Kurz 

Rozbalit vše